Kỷ niệm 16 năm phòng khám Châm cứu Hà Nội

...với một đời người 16 năm trôi qua như chớp mắt, nhưng với lòng yêu nghề, mong muốn được cống hiến cho xã hội, giúp đỡ mọi người có được cuộc sống hạnh phúc. Phòng khám Châm cứu Hà Nội nói chung, và Bác sĩ Trần Minh Tiến nói riêng vẫn luôn là nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng của bệnh nhân.

0986.911.851 đọc bài viết...

  • Công cha như núi Thái Sơn.

  • Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

  • Một lòng thờ mẹ, kính cha.

  • Cho tròn chữ hiếu, mới là đạo con.

Cơ sở khoa học

Tác dụng của Châm Cứu lên hệ thống nội tiết được xem là cơ chế tác động bằng con đường thể dịch. Rất nhiều công trình trong và ngoài nước đã tìm hiểu tác động của Châm Cứu đối với việc bài tiết một số hormon thậm chí cả sự thay đổi những chất truyền tin...

Vô sinh nữ!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Vô sinh nam!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Cơ sở khoa học

Tác dụng của Châm Cứu lên hệ thống nội tiết được xem là cơ chế tác động bằng con đường thể dịch. Rất nhiều công trình trong và ngoài nước đã tìm hiểu tác động của Châm Cứu đối với việc bài tiết một số hormon thậm chí cả sự thay đổi những chất truyền tin...

Bệnh phụ khoa!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Bệnh khác!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Cơ sở khoa học

Tác dụng của Châm Cứu lên hệ thống nội tiết được xem là cơ chế tác động bằng con đường thể dịch. Rất nhiều công trình trong và ngoài nước đã tìm hiểu tác động của Châm Cứu đối với việc bài tiết một số hormon thậm chí cả sự thay đổi những chất truyền tin...

nghiên cứu!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

chua co con!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum